Babymusik 0 - 12 md.

Musik er lige så ”gammel” som mennesket, men opdagelsen af betydningen af at lave musik for/med de mindste er ret ny.

Musik er mange ting; rytme, klang form, følelser, opmærksomhed, tradition, fornyelse og ikke mindst tryghed og socialt samvær.

Netop sangen er et enestående kommunikationsmiddel. Den kan udtrykke følelser, der ligger langt ud over sprogets formåen. Det helt lille barn er i stand til at kunne udtrykke, modtage og i det hele taget kommunikere følelser via sangen/stemmen, førend det er i stand til at kunne udtrykke sig med ord. Sangen kan være med til at give en dybde i sorg og glæde og alt det imellem, på en måde som ord ikke formår. Mange synes ikke, at de kan synge, men det er her vigtigt at sige, at enhver forældres stemme er den vigtigste for netop deres barn, uanset hvordan stemmen lyder.

Musik er væsentlig for at kunne viderebringe vores kulturelle arv. De børnesange og børnelege som forældrene og deres børn lærer er et vigtigt fundament i børnenes kulturelle opdragelse og samtidig en fantastisk måde at etablere en spirende musikalsk interesse.

Musik er også vigtig for musikkens skyld. Det smukke, det skønne, skal ikke altid forklares, men også nydes.

Musik og leg for de mindste (2-12 mdr. + 1-3 år) kører ad to omgange med start i august og start i januar.
Husk gentilmelding selv om I allerede går på et hold.

Lærere
Alder

0 - 12 md.

Lektioner og varighed

14 lektioner á 45 min.

Deltagerantal

10 - 12

Tidspunkt
Pris

2 rater á kr. 300,-