Regler

– for deltagelse i musikundervisningen

 1. Tilmelding er bindende de tre første måneder. Derefter kan undervisningen opsiges med betaling for igangværende måned + 1 måned. Udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail til Musikskolens kontor.

 2. Betaling for undervisning sker ratevis med opkrævning gennem Skive Kommune via værge/betalers e-boks. Ved for sen indbetaling pålægger Skive Kommunen et rykkergebyr på 100 kr. Du kan naturligvis kun tilmelde en ny sæson såfremt der ikke er et skyldigt beløb fra den forrige sæson.

 3. Der ydes søskenderabat for soloelever. Rabatten ydes med 10 % fra barn nr. 2.

 4. 1 lektion er 25 min.

 5. Har eleven på grund af læreraflysning ikke opnået den aftalte undervisning, vil man efter 3. aflysning få refunderet betaling for de følgende aflyste lektioner.

 6. Alle aflysning fra musikskolen vil blive sendt pr. sms til det oplyste mobilnummer.

 7. Er en elev forhindret i at møde til aftalt undervisning, skal der snarest muligt meldes afbud til den pågældende lærer eller musikskolens kontor. Elevens fravær erstattes eller tilbagebetales ikke, uanset årsagen.

 8. Instrumenter og nodemateriale betales af eleven. Visse instrumenter kan lejes på musikskolen.

 9. Musikskolen følger som regel ferieplanen for Skive kommunes skolevæsen. Undervisningsfrie dage meddeles så vidt muligt særskilt.

 10. I forbindelse med akut opstået aflysning som vedrører undervisningen på hele skolen (f.eks. ekstremt vejrlig) meddeles disse på musikskolens hjemmeside.

 11. Musikskolen forbeholder sig ret til at anvende billed- og lyddokumentation af sine aktiviteter til internt brug og PR.